Elektriker i Helsingborg

Elektriker i Helsingborg

Håller du på att renovera huset eller lägenheten och behöver dra om elen? Då ska du alltid anlita en behörig elektriker. Att försöka sig på elinstallationer på egen hand utan erfarenhet och rätt kunskap kan få ödesdigra konsekvenser. För dig som bor och letar elektriker i Helsingborg finns det gott om skickliga elektriker att få hjälp av. Kontakta några olika företag för att på så vis kunna jämföra offerter. Det är viktigt att du anlitar en behörig elektriker, något du behöver kontrollera. Skulle en elektriker exempelvis utföra jobbet på ett felaktigt sätt kan det innebära stor fara för dig och din familj. Dessutom kan det hända att din försäkring inte täcker eventuella olyckor.

Så kontrollerar du behörigheten

För att en elektriker ska anses vara behörig måste de ha ett så kallat behörighetsnummer. Detta är något de får hos Statliga Elsäkerhetsverket. Du kan be din elektriker om detta nummer för att på så vis kontrollera behörigheten. Ett annat sätt att säkerställa trovärdhet är att se efter om elektrikern är ansluten till branschorganisationer som exempelvis Elektriska Installatörsorganisationen. Det är dock inget krav för en behörig elektriker att vara med i en organisation, men det är ändå något som kan kännas tryggande.

Trygghet och pris

Elektriker är en typ av hantverkare och de tar oftast betalt per timme. Priserna varierar lite men ligger i regel mellan 500 – 650 kronor. När du anlitar en elektriker täcks du av konsumenttjänstelagen. Detta innebär att du är skyddad om en eventuell tvist skulle uppstå mellan dig och elektrikern. För att undvika missförstånd från första början är det bäst att alltid skriva ett väl utfört kontrakt på exakt vad som ska ingå, priser, när arbetet ska vara färdigt och så vidare. Många skulle också säga att det är bäst att anlita en elektriker som kommer som en rekommendation från en bekant. Detta kan givetvis vara bra för att veta att kommunikationen och annat fungerar under arbetet. 

Vad kan du göra själv?
I de flesta fall behöver du anlita en behörig elektriker, men vissa installationer får du göra själv, bland annat:

  • Byta glödlampor
  • Montera skarvsladdar
  • Laga trasiga sladdar
  • Ansluta lampor
  • Byta ut eluttag och strömbrytare
  • Byta proppar

Se till att du stänger av strömmen när du ska fixa med elen.

Publicerat i El