Korrekt utförd rengöring av kyltorn viktig för hälsan

Det är viktigt med korrekt utförd rengöring av kyltorn för att värna människors hälsa. Detta för att hålla borta allt från föroreningar till legionella i offentliga utrymmen, såsom kontorsfastigheter, shoppinggallerior, flygplatser etc. Kyltornen är även viktiga när det kommer till förvaringen av produkter så att temperaturen i förvaringsutrymmet är det rätta. Därför är de viktiga inom en rad olika branscher, och det är viktigt att de rengörs på rätt sätt. Läs vidare så berättar vi mer!

3 skäl till att regelbunden och korrekt utförd rengöring av kyltorn är viktig

Undrar du varför det är viktigt med korrekt och regelbunden rengöring av kyltorn? Då kan vi avslöja att vikten av sådant underhåll har att göra med många olika saker på en och samma gång. Några exempel på dessa är:

  • Prestanda och föroreningar. Ett av de vanligaste problemen när det kommer till denna typ av infrastruktur är att luftburna föroreningar såsom damm, pollen och andra partiklar ansamlas. Dessa föroreningar sätter sig på ytan och gör därmed att kyltornets effektivitet påverkas negativt. Detta genom att det tvingas arbeta hårdare och därmed konsumera mer energi än nödvändigt. Dessutom kan de även potentiellt sett göra skada och utföra en hälsorisk för oss människor.
  • Mögel. Den fukt som lätt kan bildas på ytan av kyltornet skapar en trevlig miljö där bland annat mögel kan frodas. Förekomsten av mögel är ett annat problem som kan göra kyltornet mindre effektivt och samtidigt utgöra en hälsorisk för de människor som andas in mögelsporerna. Därför är det viktigt med korrekt utförd och regelbunden rengöring av kyltorn. Detta för att förebygga uppbyggnaden av mögel samt bibehålla en optimal prestanda.
  • Legionellabakterier. Det kanske allra mest allvarliga hotet som förknippas med orena kyltorn är legionellabakterier. Detta är en bakterie som ofta förekommer i olika miljöer och som kan sprida sig via luftkonditionering, kyltorn och liknande. Legionellainfektion är ett exempel på ett problem som kan uppstå när vi människor andas in dessa bakterier.

Att kyltornen rengörs regelbundet är med andra ord inte bara viktigt för att bibehålla en optimal prestanda och effektivitet. Det är även viktigt för att minimera de hälsorisker som förknippas med mögel, legionellabakterier och liknande.