Sju tips att läsa innan du ska söka bygglov

För en lekman finns det många frågor kring hur man ska göra för att söka bygglov. Kan jag göra ritningarna själv? Eller bör jag anlita en firma? Är det jag ska göra verkligen bygglovspliktigt? När det är fråga om bygglov är det ofta någonting man inte gjort förut. Ett husbygge eller större utbyggnad är inte vardagsämnen för de flesta. Att ta in hjälp kan därför underlätta. I den här texten samlar vi några snabba tips som kan göra processen lite smidigare.

Sju tips för bygglov

  • Krävs verkligen bygglov? Det är inte alla projekt som faktiskt kräver lov. Vissa byggen kräver enbart anmälningsplikt, eller är befriade från såväl anmälningsplikt som lovplikt. En vanlig missuppfattning är att attefallshus inte kräver bygglov – men så är inte riktigt fallet. Det som är annorlunda med dem är att kommunen som regel inte kan neka ansökan.
  • Ta med allt i samma ansökan. Om det du ska bygga kräver bygglov är det påpassligt att tänka långsiktigt. Försök att få med samtliga åtgärder som du planerar att bygga inom en femårsperiod. På så vis sparar du både tid och pengar. Ritningar kan vara ganska dyra, och i många kommuner är handläggningstiden ganska lång.
  • Kolla alltid kommunens hemsida. Om du är osäker bör du alltid kolla med din kommun innan du påbörjar något. Visst kan du läsa information från andra källor också, men ha i åtanke att reglerna skiljer sig något mellan olika kommuner. Dessutom kan de gemensamma reglerna tolkas på olika sätt. Kontrollera också noggrant vad som behöver lämnas in för att du ska kunna påbörja ditt bygge. Vid ansökning av bygglov är det ofta inte bara en ritning som skickas in, utan det kan också vara så att du behöver skicka in till exempel situationsplan, fasadritning och sektionsritning.
  • Skicka in kompletta handlingar. Om handlingarna du skickar in inte är kompletta, finns en risk att ditt bygglov tar väldigt lång tid att få. Kommunen har tio veckor på sig att göra en bedömning, men förhoppningsvis går det snabbare än så. Om de anser att din ansökan inte är komplett, så börjar dessa tio veckor om när du har kompletterat. Om du inte har gott om tid är det kanske en god idé att låta någon annan göra ritningarna – i alla fall om du inte är helt säker på hur det ska göras. Visst kostar det ett antal tusen att göra det, men har du bråttom kan de veckorna vara mycket värda.