Biokube för mindre hushåll

För dig som bor i ett hus för cirka fem personer eller färre, kan ett minireningsverk från Biokube vara fördelaktigt. Biokube är perfekt anpassat för enskilda avlopp och kan ge betydligt lägre elförbrukning. Hur då? Genom att Biokube är anpassat efter varje enskilt hushåll kan man anpassa systemet för den storleken. Det går även att köpa reningssystem som är anpassade för flera hushåll, något som också kan dra ner priserna en hel del. Om man bor flera familjer som är intresserade av att investera i en Biokube, så kan just dessa reningssystem vara en bra idé. Just för grannskap blir det lönsamt att ha en mer avancerad variant som kan hantera flera hushålls rening.

Så fungerar Biokube

Minireningsverk fungerar ungefär på samma vis som ett kommunalt avlopp. Först går vattnet in till slamavskiljaren, därefter fortsätter det genom reningsanläggningen. I slamavskiljaren avlägsnas slam och fosforbildning. Genom den inbyggda returspolningen tas illaluktande ämnen som svavelväte bort. När vattnet är rengjort kan det via ett utlopp fortsätta till naturen.

Var kommer den ifrån?

Biokube är grundat i danska Tappernøje och har i över 15 år tillverkat mindre reningsverk både inom Danmark men också globalt. Efter att EU-direktivet bestämde att varje enskilt hushåll själva borde rengöra sitt avloppsvatten satte Biokube fart med sin affärsidé. De gör det lättare för hushåll att rengöra vattnet och samtidigt spara in på energiförbrukningen. I och med att självförsörjande hushåll blir mer och mer populära och eftertraktade, så har Biokube en viktig roll i hemmet.

Samtliga produkter är CE-märkta

När du beställer en Biokube kan du alltid känna dig trygg med prestanda och kvalitet. Samtliga produkter är nämligen CE-märkta. En CE-märkning innebär att en produkt uppfyller samtliga krav inom hälsa, miljö och säkerhet som Europeiska Unionen sammanställt. Idag ska alla minireningsverk ha den här märkningen. Tyvärr finns det idag en falsk CE-märkning som står för China Export. Det kan vara svårt att se skillnad på märkningen men för ett tränat öga ser man att avståndet mellan C:et och E:et är kortare än det äkta märket. När du köper ett reningsverk från Biokube behöver du dock inte oroa dig för falsk märkning.