Exempel på olika profilvalsar

Profilvalsar och rörvalsar finns i ett mycket stort utbud av storlekar och grader. Det finns exempelvis modeller som har dragkraft på två eller tre valsar. En del har manuell justering och andra automatisk. En del har CNC-kontroll.

  • 3 eller 4 valsar
  • Pyramidupplägg eller asymmetriskt arrangemang
  • Styrningsalternativ

Olika profilvalsar

Nedan beskrivs ett par olika profilvalsar för att visa exempel på punkter som skiljer dem åt. Detta är alltså enbart ett axplock av det stora utbud som finns att tillgå i Sverige.

CPS20

CPS20 är en kvalitetsmaskin som kan användas för mindre valsningsuppgifter. Den har en axeldiameter på 20 mm och rulldiameter på 86 mm. Den har även hydraulisk justering av vältens (nedre) läge. Med det medföljande skrivbordet går att skapa och spara 20 olika program med vardera 20 positioner.

CPS35

Som namnet anger har denna maskin en axeldiameter på 35 mm. Rulldiametern är på 132 -142 mm och den fria axellängden 80 mm. Även på denna modell är det hydraulisk justering på nedre vältens läge och via display visas olika positioner. Utöver att spara 20 program går det att importera och exportera olika program via USB-minne. Både CPS20 och CPS35 är profilvalsar med många oilka tillbehör.

Planet 15

Planet 15 är en av de profilvalsar som hanterar en axeldiameter på 50 mm. Dess rulldiameter är även större än de ovan nämnda maskinerna. Detta med 195 mm. Det är även vad som primärt skiljer den mot CPS-modellerna utöver små funktionsmässiga skillnader. Det går att använda denna till både vertikal och inverterad valsning.

CP40

CP40 en kraftfull profilvals som har en axeldiameter på 40 mm, rulldiameter på 162 mm och en vikt på 400 kg. Den övre valsens position justeras manuellt. Detta är en golvmodell som passar för både vertikal och horisontell valsning.

BA 35 CNC

BA 35 CNC är en medelstor modell som kan användas för ett flertal olika uppgifter. Den har en axeldiameter på 35 mm och fri axellängd på 80 mm. Den vänstra nedre vältens läge justeras hydrauliskt och valsning kan både ske vertikalt och horisontellt.

BA 50 CNC

BA 50 CNC har inte många skillnader mot BA 35 CNC. Det är profilvalsar med flera funktioner och hög kvalité. Det som primärt skiljer är att BA 50 CNC har axeldiameter på 50 mm och fri axellängd på 110 mm.