Olika typer av stambyte

Stambyte kan genomföras på flera olika sätt. Vilket alternativ som är bäst avgörs primärt av byggnadstekniska förutsättningar. Ett byggföretag som utför stambyte i Stockholm, Danixo, beskriver de olika alternativen på sin hemsida.

 • Traditionellt
  Ett traditionellt stambyte är det vanligaste alternativet. I korthet innebär det att samtliga fastighetens rör byts ut. Det kräver därmed att alla våtrum rivs inför bytet. När hela bytet är klart återuppbyggs våtrummen.
 • Partiellt
  Partiellt betyder ”delvis” och detta fall sker alltså renoveringen i små steg. Det finns föreningar i Stockholm där denna renovering pågått i flera år. Genom att påbörja partiellt stambyte innan de stora stammarna är i akut behov av byte underlättas arbetet samtidigt som det blir billigare i längden. Om en lägenhetsinnehavare önskar renovera sitt badrum kan partiellt stambyte ske innan det nya badrummet byggs upp. Därmed byts samtlig rör och stammar och när sedan det stora stambytet ska ske påverkas inte just denna lägenhetsinnehavare speciellt mycket.
 • Kassett
  Det är ingen direkt skillnad mellan traditionellt stambyte och ett byte som sker via kassett. Skillnaden ligger i hur våtrummen byggs upp efteråt. Med kassettlösningen kommer badrummen i prefabricerade enheter. Det går därmed snabbare att installera det nya badrummet.
 • Prefab
  Prefab är en lösning som innebär att ett nytt prefabricerat badrum används efter renoveringen. Detta installeras inne i befintligt badrum och i det utrymme som finns mellan den nya och gamla väggen dras rören.

Om stambyte – Fastighetens största renovering

Ett stambyte sker när stammarna är i så dålig kvalité att risken för vattenskador är för stor. Det vanligaste är att inspektion sker med några års mellanrum när stammarna har blivit exempelvis 30 år. Då kan småskador tidigt upptäckas och renovering planeras som en proaktiv åtgärd istället för akut.

Som visas ovan finns ett par olika alternativ och som fastighetsägare kan det vara svårt att själv avgöra hur arbetet ska planeras och genomföras. Det bästa är att ta in konsulter som ser på förutsättningarna och utifrån det kan ge förslag på arbetsprocess och offert.

Om Danixo – Specialist på stambyte i Stockholm

Texten ovan är en sammanfattning av den information som Danixo har på sin hemsida. Danixo AB grundades 2003 och har sedan dess vuxit till en av de största aktörerna i Stockholm inom stambytestjänster. De hjälper sina kunder med allt från statusbesiktning till projektledning. Företaget har specialiserat sig mot bostadsrättsföreningar i Stockholm men genomför även denna stora rust på andra fastigheter.