Fasadrenovering för större fastigheter

Det första en besökare ser vid första anblicken på en fastighet är fasaden. Att renovera fasaden är ofta, men behöver inte alltid, vara en dyr eller omfattande renovering. Men fasadrenovering kan vara bra att göra även i förebyggande syfte. Små sprickor kan lätt leda till större om inget görs åt dem.

Vid köp an lägenhet i en BRF bör man alltid fråga i förväg hur fastighetens skick är och vilka renoveringar som fastigheten står inför. Fasadrenovering och stambyten tillhör de största och oftast med krävande så är man inte villig att bo i en bygg och renoveringsmiljö under viss tid så bör man söka ett annat boende.

Fasadrenovering och vad som krävs

  • Besiktning av fasaden och se vilket behov av renovering som finns
  • Skicka ut förfrågningsunderlag och ta in offerter från byggfirmor
  • Värdera offerterna och priserna samt kolla med referenser
  • Upphandling och skriva avtal
  • Starta och färdigställa renoveringen
  • Efterbesiktningar och garantier

I avtalen som skrivs är det av största vikt att det redovisas tydligt ansvarsfördelningen och vilka garantilängder som finns. De flesta garantilängder regleras av branschen och bör vara snarlika oavsett vilket bolag man anlitar. Några anledningar till att bolag väljer att göra en fasadrenovering kan vara att fastigheten behöver ett ansiktslyft rent generellt eller att man hittar sprickor lite här och där. Små sprickor kan lätt leda till större om inget görs åt dem.

En fasadrenoverings olika delar

Inför arbetet är minst lika viktigt som det som tar vid från det att byggställningarna anländer och monteras upp. Alla boende måste få tydlig information om vad som händer, om saker i och runt byggnaden behöver flyttas som till exempel och cykelparkering, om barnen kan fortsätta leka på innergården under pågående ombyggnation mm.

Som fastighetsägare får man heller inte ändra fasaden utan att be om bygglov innan. Detta gäller även de mest elementära förändringar som att måla om fasaden i en ljusare nyans. Utan bygglov kan man inte sätta igång. När renoveringen sedan är avslutad ska oberoende besiktningsman utföra slutbesiktning för att se till att allt gått enligt plan. Hur eventuella tvister ska regleras bör tydligt framgå i avtalet som skrivits.