När bostadsrätten i Uppsala ska genomföra fönsterbyte – Tips!

Fönsterbyte i Uppsala är ett stort, och ofta dyrt, projekt för en bostadsrättsförening. Samtidigt är det något som till slut måste göras för alla bostadsrättsföreningar i Uppsala. Med tiden behöver fönster bytas ut. Antingen för att de fått skador eller för att isoleringen behöver bli bättre.

Bostadsrättsförening kan ha brist på erfarenhet

En av de stora skillnaderna mellan ett fastighetsbolag och en bostadsrättsförening är den erfarenhet och kompetens som finns tillgänglig. Då ett fastighetsbolag ofta behöver genomföra fönsterbyte, takbyte eller annat underhåll löpande har de generellt ett par företag knutna till sig. De vet vem de ska kontakta vid behov.

En bostadsrättsförening drivs istället av en styrelse sammansatt av medlemmar i föreningen. Det är inte ovanligt att denna styrelse byts ut med tiden och att ett fönsterbyte bara sker en gång på 20 – 30 år. Det finns alltså betydligt mindre kompetens och erfarenhet vilket kan göra det lite svårare att välja rätt företag.

  • Kontakta andra föreningar
    En väg är att kontakta andra bostadsrättsföreningar i Uppsala som genomfört fönsterbyte. Därmed går det att få referenser och tips som kan vara ovärderliga på vägen.
  • Kontakta flera företag
    Nästa steg är att kontakta ett par företag i Uppsala som har den kompetens som krävs. Det finns exempelvis företag som just specialiserat sig på bostadsrättsföreningar.

Dessa kan även inspektera föreningens fönster och komma med konstruktiva förslag på hur arbetet skulle kunna läggas upp och om renovering eller fönsterbyte är det bästa alternativet.

Information till de boende

Som bostadsrättsförening är det mycket viktigt att nå ut med tydlig information till medlemmarna i föreningen. Det är styrelsen som har det yttersta ansvaret att avgöra om fönsterbyte behöver ske samt välja vilket företag i Uppsala som får uppdraget. Det är inte ett så stort projekt att det krävs en årsstämma för ett beslut ska kunna tas.

Däremot är det viktigt att förklara när bytet kommer att ske, vad som förväntas av de boende och om de kan vara hemma. Vilka ska de vända sig till vid frågor?

Välja företag för fönsterbyte i Uppsala

  • Erfarenhet – År i branschen?
  • Specialist – Främst mot bostadsrätter?
  • Pris – Jämför alltid offerter från flera företag
  • Referenser – Vad säger tidigare kunder? Finns det kunder i ungefär samma storlek?