Så söker du marklov för trädfällning i Västerås

Reglerna för trädfällning i Västerås och andra arbeten med mark i kommun denna kommun, kan skilja sig en del mot andra kommuner. Framförallt varierar dock reglerna kring markarbete beroende på om du befinner dig inom detaljplanerat område eller inte.

På Västerås kommuns hemsida kan du enkelt få tillgång till detaljplaner inom kommunen. Här finns även en femstegsplan för hur det går till att söka marklov, vilket du kan behöva för trädfällning.

Planera – vad gäller för trädfällning i Västerås?

Innan du börjar med din trädfällning bör du ta reda på så mycket information som möjligt. På kommunens hemsida hittar du regler för vad som gäller vid skogsplantering samt trädfällning i Västerås. Till exempel kan man läsa att du måste söka marklov om trädfällningen ska ske inom detaljplanerat område – givet att detaljplan eller områdesbestämmelser kräver det. Om trädfällningen sker i ett område som är avsett för bebyggelse krävs marklov – även om det är utanför detaljplanerat område.

Ska du fälla träd inom strandskyddat område, finns det möjlighet att söka strandskyddsdispens. Det bästa är då att kontakta Bygglots och få rådgivning därifrån.

Fixa dokumenten

Innan du kan göra din ansökan behöver du fixa följande handlingar:

  • Situationsplan. I en situationsplan hittas bland annat fastighetsgränser och dess mått, samt byggnader som finns på tomten.
  • Ansökningsblanketten. Här fyller du i grundläggande uppgifter om dig och ditt arbete.
  • Marksektionsritning. Den här ritningen visar befintlig marknivå, och hur den är planerad att se ut. I likhet med en bygglovsritning måste den vara skalenlig.
  • Förslag på hur kontrollplanen ska se ut. I kontrollplanen finns det på året vilka kontroller byggherren (sannolikt du) ska göra under processen.

I vissa fall kan ytterligare handlingar behövas för att ett beslut ska kunna fattas. I sådana fall kommer din handläggare att informera dig om det.

Skicka in ansökan

När du är klar med handlingarna är det dags att skicka in dem till kommunen. Har du BankID kan du enkelt skicka in handlingarna på nätet. Annars finns alternativet att skicka in blanketterna med post. Efter att ha skickat in din ansökan kan du följa processen för ditt lov för trädfällning genom Västerås kommuns webbplats.

Sedan inväntar du beslutet och gör arbetet enligt plan. När arbetet är klart behöver du ansöka om ett slutbesked.