Stambyten i Stockholm är ett stort projekt

Stambyten i Stockholm är allt som oftast de enskilt största projektet som huvudstadens bostadsrättsföreningar genomgår. Ett projekt av denna omfattning innebär en hel del arbete för föreningens styrelse. Dessutom är det ofta mödosamt för de boende i fastigheten att behöva ge upp tillgången till badrummet och köket. Därför har man som boende ofta flera frågor som man vill ha svar på i samband med att stammarna i fastigheten ska bytas.

Nedan ger vi dig svar på två av de frågor som många lägenhetsinnehavare brukar ställa inför stambyten i Stockholm!

Varför måste stambyten i Stockholm utföras?

Tyvärr behöver stammarna i en fastighet bytas ut mellan varven. Detta är ett underhåll som helt ofrånkomligen behöver utföras i takt med att fastigheten blir allt äldre. Ofta genomförs det allra första stambytet efter cirka 40-50 år från det att fastigheten har uppförts. Till syvende och sist varierar dock frekvensen på detta underhåll utifrån flera faktorer som allesammans är kopplade till avloppsstammarna.

Vem fattar beslut om stambyten?

Bostadsrättsföreningens styrelse har till uppgift att säkerställa att underhållet sköts i fastigheten. Därmed är det också styrelsen som behöver se till så att ett stambyte i Stockholm bokas in enligt plan eller vid behov.

Beslutskedjan är dock vanligtvis lite mer komplicerad än så. Den ser ofta ut ungefär så här:

  • Frågan om att byta stammarna tas oftast upp på en föreningsstämma.
    Detta måste nämligen göras om badrummen och/eller köken i fastigheten behöver rivas. Två tredjedelar eller fler behöver då rösta för beslutet.
  • Hyresnämnden ska sedan godkänna stämmobeslutet.
    Detta är nödvändigt om det är så att bostadsrätterna förändras efter åtgärden. Så är i princip alltid fallet och därför inkluderar vi detta steg här.
  • Enskilda medlemmar är tvungna att medverka.
    Det är inte möjligt för den enskilda medlemmen att motsätta sig medverkan vid ett byte av stammarna. Åtminstone går inte detta att göra utan att det får konsekvenser. Medlemmen riskerar bland annat att bli uppsagd och kan även bli skadeståndsskyldig för de merkostnader som kan uppstå på grund av dess handlingar. Därför gör man som enskild medlem bäst i att medverka i stambytet!