Viktigt med täthet mellan cykelställ för offentlig miljö

När du är ute och rör dig i din stad vill du som cyklist bli omhändertagen av ditt lokalsamhälle. Du vill att den stad och kommun som du bor och verkar i ser till dina behov och ger dig goda förutsättningar att transportera dig via cykel. Därför är det viktigt att de har tänkt till angående cykelställ för offentlig miljö. För du vill ju kunna ställa av din cykel när du till exempel handlar eller utför andra ärenden. Signimport säljer cykelställ och andra uteprodukter för offentlig miljö.

Många cyklister väljer faktiskt att handla hos företag med en direkt närhet till en plats där cykeln kan ställas av. Allra helst bör cykelstället vara placerad precis intill entrédörren till företaget. Det finns också många skäl för såväl kommuner som myndigheter och företag att investera i ställ för cyklar. För ju fler cykelställ för offentlig miljö som placeras ut, desto fler kunder eller besökare kommer leta sig in i de olika verksamheterna!

Bättre och sämre cykelställ för offentlig miljö

Det finns många olika sorts ställ för cyklar att välja mellan där ute. Många av dessa är väldigt bra medan vissa andra tyvärr är lite sämre. Det mesta handlar dock inte om det rent estetiska utan snarare om ställens funktionalitet. För att ytterligare utveckla denna tanke tänkte vi här gå igenom vad som skiljer bättre och sämre cykelställ för offentlig miljö åt.

Dessa är några av de viktiga egenskaper som särskiljer bättre ställ för cyklar från sämre sådana:

  • Bra ställ
    Moderna cykelställ behöver egentligen inte vara särskilt avancerade. Det räcker gott med en metallbåge eller liknande till vilken cyklar kan låsas. Detta är en design som blir allt vanligare och mer populär i städer och tätorter. Nackdelen är dock att du behöver ha med dig ett eget cykellås för att kunna använda stället.
  • Bättre ställ
    Än bättre är de ställ för cyklar som har integrerade låskedjor. Här behöver du bara dra fram kedjan och låsa fast din cykel.
  • Sämre ställ
    De allra sämsta ställen för cyklar som återfinns i offentliga miljöer kännetecknas av att de är trånga och dåligt placerade. Det handlar alltså mycket om placering och utformning när man ska skilja bättre ställ från sämre sådana.