Svensk bostadsmarknad

På grund av den höga efterfrågan i de allra största städerna, framförallt Stockholm, kommer det att byggas fler och fler bostäder de närmaste åren. Detta är dels ett försök att hindra bostadsbubblan, som annars pressar priserna högre och högre och medför att svenskarna tvingas ta ännu större lån för att ha råd med ett eget hus eller lägenhet. Det är egentligen en självklarhet för varje svensk att ha rätt till en bra bostad och följaktligen behövs det fler bostäder som kan öka utbudet.

Köpa nytt

Det är fantastiskt viktigt för varje människa att ha friheten att välja sin egen bostad, men det ska inte behöva betyda att man måste ta ett lån som aldrig kommer att kunna betalas tillbaka och sedan ligga som mörkt moln över låntagarens huvud. Enligt många högt uppsatta personer är skulder något som med alla medel bör undvikas och som kan förstöra och hålla tillbaka många människors karriärer. Höga skulder bidrar till att skapa en rädsla för att förlora jobbet och inte ha några pengar kvar att leva på, eftersom allt då måste gå till avbetalningar på skulden. Göran Persson är en av förespråkarna för ett skuldfritt Sverige och anser att den som är satt i skuld inte är fri.

Vilka typer av bostäder som kommer att byggas är något som framförallt varje kommun kommer att kunna bestämma. Varje kommun har nämligen sitt eget behov av bostadstyper och kommer försöka bygga de som behövs mest. Förutom villor och radhus kommer det även att byggas många hyreslägenheter, vilket gör att fler och fler människor kommer att få möjlighet att bo i staden utan att behöva betala hutlösa hyror eller låna stora belopp.

Bygga fastighet

En viktig del i de nya bostadsbyggen som görs i dag är att bygga så miljövänligt som möjligt. Detta görs med material som har haft så lite inverkan på naturen som möjligt, men man gör det även lättare och bränslesnålare att leva i huset. Det krävs nämligen energi för värme och el i huset och om man lyckas lösa det här på ett energisnålt sätt kan man ha stor positiv påverkan på miljön. Ett energisnålt hus ska vara bra isolerat, ha en bra ventilation, ett värmesystem som drivs med miljövänligt förbränningsmaterial och det ska även ha så resurssnåla vitvaror som möjligt. Den svenska bostadsmarknaden är en väldigt viktig fråga och något som kan inverka på hela den svenska ekonomin. Den påverkar och påverkas av många faktorer i det svenska samhället och med rätt beslut kan den gemene svensken beröras på ett mycket positivt sätt. Dels kan fler människor få ett bättre hus till en billigare peng, lånen och skulderna kan minska, miljön kan bli betydligt bättre och även studenter och mindre välbärgade människor får möjlighet att bo i just den stad som de vill bo i.

Trots att experterna är överens i den här frågan har bostadsbyggandet inte ökat i den takt den borde de senaste åren och det beror framförallt på att det kostar mycket för staten. Det finns dock även en rädsla för att ökat byggande kommer sänka priserna på de nuvarande bostäderna för mycket.