Fastighetsförvaltning

Det finns olika sätt att hantera och bemöta kundärenden när man jobbar inom fastighetsförvaltning eller har uthyrning som en aktiv del i sin verksamhet. De flesta avsätter tid och kraft åt att ta hand om även smidiga och lättavhjälpta problem. – Någonting som lätt hade kunnat göras via hemsidan om man hade ett bra fastighetssystem. Riskerna med att ta hand om allting själv, är att saker och ting faller bort. Det är svårt att ha koll på allting som rör ett större företag och det är inte ovanligt at man stöter på problem från och till. Dessutom är det, som sagt, en hel del tid som försvinner.

De nyare fastighetssystem som finns ute i handeln är till för att man som företagare skall hinna med allting och för att man skall ha inblick i varje kundärende. Detta samtidigt som kunden får alla tänkbara möjligheter att göra sig hörd om någonting skulle vara fel. De äldre fastighetssystem som använts genom åren har varit klart begränsade i det att man behövt olika register för olika arbetsområden. I de nyare alternativen har du allt på ett och samma ställe! Väljer man att använda sig av webblösningar i sin kommunikation med kunderna som hyr lokaler, kan man också ta ärenden i den takt de kommer in och utan att behöva förlora tid.

Rapportering och frekvent uppföljning

Via kundsidor på hemsidan kan man som hyresgäst följa alla sina ärenden och få tillgång till information från hyresvärden. Detta är smidigt och enkelt för båda parter. Har man valt fastighetssystem som tillåter full integration med webbsidan, kan man vinna en hel del på en sådan väg till dialog. Felanmälningar kan lämnas dygnet runt och man kan stå för service även om man inte är tillgänglig på telefon. För såväl hyresgäst som fastighetsägare är fastighetssystem någonting som klart förbättrar situationen.