Bostadsbubbla

En av anledningarna till de höga bostadspriserna som vi har för tillfället här i Sverige är att fler och fler människor flyttar in till städerna, men det hinns inte med att byggas tillräckligt med bostäder till alla. Historiskt har Sverige varit långsamma med att bygga nya bostäder, vilket har gett en bostadsbrist. Efterfrågan har i många år varit betydligt högre än vad utbudet av bostäder har varit i storstäderna, och för att bostadspriserna ska sluta öka, vilket skulle vara en fördel för oss svenskar, behöver man bygga fler hus och lägenheter.

Samtidigt gäller det att hitta en balans mellan att bygga för många och för få bostäder. Det kostar mycket pengar att bygga nya bostäder och kan skapa ekonomiska problem i statsbudgeten. Om bostadsbubblan spricker drastiskt kan det ha förödande konsekvenser för de som lånade pengar och köpte sina hus när priset var som högst. I länder som Spanien och Irland är det nu på grund av den dåliga ekonomin och höga arbetslösheten många bostäder som står helt tomma och dessvärre inte används, och de satsningar som tidigare gjorts på att bygga nya bostäder var snarare något som försämrade situationen. Det är något som många politiker inte vill ska hända här i Sverige.

Motverka ras

För att förhindra att denna bostadsbubbla, som vi enligt många befinner oss i för tillfället, ska spricka finns det vissa åtgärder man kan vidta. Bolånetaket är ett av dessa och infördes år 2010. Detta innebär att man nu inte får låna mer än 85 procent av marknadsvärdet på bostaden som köps. Detta har enligt många varit ett väldigt effektivt sätt att få ner efterfrågan på bostäder och följaktligen fått prisutvecklingen att avstanna. De som är emot bolånetaket tycker att det förhindrar nya husbyggen på landsbygderna. De hushåll som verkligen vill flytta till ett nytt hus men inte har råd är inte heller så förtjusta i bolånetaket.

Många som tidigare har lånat pengar till sitt boende har valt att inte amortera, alltså att inte betala tillbaka något på lånet. Med ett krav på amortering ifrån bankerna skulle man bli tvungen att betala tillbaka en viss del och folk skulle tänka till en extra gång innan de köper ett nytt hus. Detta förhindrar även folk från att till exempel låna pengar till en bostadsrätt, hyra ut den och sedan sälja när den har blivit värd mer än vad de har lånat för. Efterfrågan blir med andra ord mindre och priserna sjunker.

Nytt hus

Att öka räntan på bolånet är en annan faktor som skulle få fler människor att dra sig för att låna pengar till ett nytt hus. Detta är något som riksdagen kan påverka genom att öka styrräntan, något som dock inte ser ut att bli aktuellt inom de kommande åren. Det återstår att se vad som kommer att göras i Sverige för att förhindra denna bostadsbubbla. Bostadsbyggande, ökad ränta, bolånetak och amorteringskrav är några av de åtgärder som kan påverka denna situation i positiv riktning.