Vad innebär integrerat soltak?

Det är skillnad på solcellstak och tak med solceller. Det handlar främst om estetik men även om vissa funktioner. Ett integrerat soltak innebär därmed i korthet att solcellerna är integrerat i taket.

Att använda solceller blir allt vanligare och för många villaägare är det en mycket god investering – både för den egna ekonomin och miljön. Man kan idag välja på minst två lösningar. Antingen solcellstak eller att montera solcellerna ovanpå taket. Med ett solcellstak kommer solcellerna inte ”sticka ut” på samma sätt som om de monteras ovanpå befintligt tak. En fördel är därmed det den estetiska frågan. Istället för en extern solcellspanel så integreras solcellerna genom tunnfilmsolpaneler. Detta kan exempelvis ske på falsat plåttak vilket därmed gör att taket ser ut som ett klassiskt plåttak. Detta tack vare att solcellsfilmen inte behöver vara mer än ca 2 mm tjock. Besök denna sida för information om solceller och installation för tak.

Genom att inget sticker ut kan man även använda denna lösning om man är rädd för att grenar, snö eller annat ska fastna på taket där solcellspanelerna annars monteras. Dessutom utnyttjas taket till fullo då solceller finns på alla plåtar som läggs ut och monteras på taket.

Kom ihåg detta inför solcellsinstallationen

Bygglov
Bygglov behövs om en bostads utseende ändras. Ska solpaneler monteras på taket kan alltså bygglov krävas. Detta förutsatt att byggnaden står inom detaljplanerat område. Med solcellstak behöver inte kravet uppstå. Detta eftersom plåten kan följa byggnadens form och inte ändra dess utseende. Vid minsta lilla osäkerhet bör däremot kommunen kontaktas så att inte arbete som kräver bygglov påbörjas utan att man har detta godkänt.

Elektriker krävs
När solceller ska användas för att ge el till hushållet måste en elektriker anlitas. Man får montera solcellerna eller solcellstaket själv. Men själva installeringen måste ske av auktoriserad elektriker. Återförsäljare av dessa tak brukar ha samarbete med lokala hantverkare och kan därmed rekommendera dessa om kunden inte själv vill kontakta ett elbolag.

Solcellsstöd
För att främja utbyggnaden av alternativa energikällor har riksdagen beslutet att införa solcellsstöd. Hur stort belopp som avsätts till detta stöd varierar mellan olika år. Under 2020 var stödet på totalt 835 miljoner. Företagen som säljer solcellstak kan generellt hjälpa köparen att ansöka om detta solcellsstöd vilket därmed minskar totalkostnaden något vid installation. Ansökan kan även ske på egen hand.