Fem frågor för att köpa rätt hylla

Behövs mer förvaring eller det ett estetiskt inslag på väggen? Här följer fem frågor som gör det lättare att välja rätt hyllor.

Är det primärt förvaring eller estetik?

Hyllor som primärt är till förvaring är utformade för att möta denna funktion. De kan vara extra stabila och klara av större tyngder på varje våningsplan. Här kan man även titta på vad som ska förvaras vilket därmed avgör både djup och hållfasthet.

Hyllor för förvaring är framförallt stabila, funktionella och flexibla gällande hur de olika hyllplanen kan monteras. Däremot är det sällan något större fokus på estetik.

Hyllor som används för att lyfta fram tavlor, foton, vissa böcker, porslinskatter m.m. köps in främst ur ett estetiskt perspektiv. Då är det extra noga att de även matchar rummet i både färg, form och stil.

Hur stora får hyllorna vara?

Beroende på var hyllorna ska placeras skapas olika begränsningar gällande dess storlek. Det gäller både höjd, bredd och djup. Mät upp och ha med dig måtten till butiken när hyllor ska köpas in. Därmed blir det lättare att välja rätt – inte minst om hyllorna finns i flera olika storlekar.

Vilken prisklass är acceptabelt?

När hyllor köps online är det generellt mycket enkelt att sortera dem utifrån prisnivå. Att ha en ungefärligt prisbild innan inköpet skapar självklart begränsningar för vilka modeller som kan köpas in. Är det billigare att köpa två mindre hyllor än en stor? Ibland finns ju flera olika lösningar på ett och samma problem.

Finns det åsikter om färg och form?

Vid inköp av förvaringshyllor kanske inte färg och form spelar så stor roll. I alla fall inte om de ska ställas i klädkammaren eller källaren. Ska de däremot stå i sovrummet eller barnens rum kan både färg och form vara viktigt – även om hyllans primära funktion är förvaring.

Ska hyllan stå i fuktig miljö?

Ska hyllan stå inomhus, i kall och fuktig miljö eller utomhus? Detta ställer helt olika krav på material. Inomhus kan alla hyllor användas men kommer de att utsättas för fukt är det viktigt med ytbehandling. Detta gäller oavsett om man köper in de av trä, plast eller metall. Ska de stå utomhus är det viktigt att det i produktbeskrivningen framgår att man kan ha den utomhus.