Konstruktionsritningar för nybygge

Du som läser detta bor troligtvis i ett hus eller en lägenhet. Oavsett hur du bor har du i alla fall varit inne i tusentals olika byggnader. Ibland kan man få en glimt av hur processen går till när ett hus byggs, men det är svart att tanka sig hela processen från idé till planering till införskaffande av material och sedan till bygget och det slutliga resultatet. Om du inte jobbar inom bygge är det dessutom svårt att tänka sig vad som gömmer sig inuti väggarna av en byggnad, vad det är för material och hur de kan hålla uppe tak. Som tur är finns det proffs som specialiserar sig på att fundera ut just detta innan något byggs. Det de kommer fram till finns tydligt ritat i vad som kallas konstruktionsritningar.

Vad gör Bygglovstjänst?

Bygglovsstjänst är de proffs du behöver för en väl utförd konstruktionsritning. Deras uppdrag är att underlätta bygglovsprocessen för dig när du vill bygga, oavsett om det är nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad. Därför utför företaget både bygglovsritningar och konstruktionsritningar. Skillnaden mellan dessa är att en konstruktionsritning är en mer detaljerad plan över byggnaden, dess material, hur de ska fästas, i vilka mått och så vidare. I somliga fall räcker en bygglovsritning, men ju mer komplicerad en byggnad är desto mer krav ställs för att få ett startbesked för bygget. Beroende på bygget kan kommunen kräva ett tekniskt samråd där de kollar noggrannare på planeringen av bygget, där bland annat en konstruktionsritning kravs.

Våra konstruktionsritningar

När du vänder dig till Bygglovstjänst för en konstruktionsritning börjar de med att ta emot din planering och förslag av hur bygget ska gå till och hur du vill att slutresultatet ska vara. Därefter sammanställer de en teknisk ritning av det hela. Bygglovstjänst hjälper dig få startbesked från kommunen och ser till att hitta rätt hantverkare. Tack vare erfarenheten och deras kompetens kan de leverera en detaljerad ritning som följer alla regler och lagar. Detta gör dessutom att byggandet blir lättare och ofta tillkommer inga övriga kostnader eftersom planeringen är väl utförd.

Anledningar att anlita oss

När du vill bygga kan du vända dig till olika firmor för att få konstruktionsritningar. Bygglovstjänst har kompetent personal som kan alla byggregler man måste ta hänsyn till. På så sätt kommer dina konstruktionsritningar ge dig ett garanterat startbesked oavsett kommun. Företagets ingenjörer arbetar professionellt tillsammans för att skapa bästa ritning för dig. Tack vare storleken på detta företag kan de erbjuda en personlig guidning genom hela processen för att du som kund ska känna dig säker med valet av utförare avseende konstruktionsritningar. Bara idag har de haft 600 nöjda kunder.