Så kan företagslarm bidra till säkerheten på företaget

Så kan företagslarm bidra till säkerheten på företaget

Det säger sig självt att ett företagslarm bidrar till att öka tryggheten på företaget. Genom att installera ett företagslarm kan företag dels skydda sig från inbrott och stölder, men också ge både anställda och ledning en större känsla av säkerhet när de vistas i företagets lokaler. Företagslarmen kan vara direkt kopplade till en lokal larmcentral som sänder ut väktare, vilket kan vara skönt för personalen att luta sig mot under t.ex. ensamarbete eller vid obekväma arbetstider. För de företag som ligger utsatta områden är det förstås än viktigare att se över sitt skydd med företagslarm. Det kan även starta en positiv spiral med ökad produktivitet eftersom den generella tryggheten ökar.

3 skäl till att använda företagslarm

  • Företagslarm kan vara ett effektivt sätt att reducera risken för inbrott och andra brottsliga handlingar så som skadegörelse, klotter m.m. på företagets fastigheter.
  • Genom att använda ett företagslarm med snabb insats får företagets lokaler ett rykte om sig att vara bevakat, och därmed ett mindre intressant mål för brottslig verksamhet.
  • När ett företag väljer att installera larm leder det som regel till en ökad trygghet på arbetsplatsen, vilket kan öka produktiviteten hos de som verkar inom företaget.

Vikten av att välja rätt företagslarm

När ett företag väl har beslutat att larm ska installeras är det av stor vikt att lägga ner tid och energi på att bestämma vilken typ av larm ni vill använda er av. Räcker det med ett larm som ringer upp dig och larmcentralen, eller ska det skickas en väktare direkt för att spara tid? Hur ska larmet utlösas och var ska sensorerna sitta? I det här skedet är det en god idé att boka in ett möte med en tekniker som kan komma ut till företagets lokaler och därifrån göra en bedömning av hur larmet bäst ska planeras och placeras. Baserat på denna undersökning kan larmteknikern sedan ta fram förslag till företaget. Själva installationen av larmet går oftast snabbt att göra när besluten väl är fattade, och vips finns ett nytt trygghetsnät på plats i företagets lokaler.