Valsbeläggning med Ribbon Flow

Behovet av väl fungerande valsar är stort i tillverkningsindustrin. En rad arbetsmoment står och faller ed att valsarna fungerar som de skall. I äldre maskinparker kan det finnas ett flertal sådana som för länge sedan slutat fungera optimalt. Det kan handla om stålvalsar som inte längre fyller funktionen som krävs, eller aluminiumalternativ som tagit skada. Istället för att bekosta nya valsar för att återuppta produktionen, kan man jobba med valsbeläggning. Med hjälp av dessa åtgärder kan en vals bli som ny igen. Detta helt utan att man behöver ersätta eller montera bort densamma!

Här finns all tänkbar information om valsbeläggning och polyuretan. Har man inte sedan tidigare kunskap om vad polyuretan är, kan man finna en hel del intressant på denna webbplats!

Polyuretan är slitstarkt och tåligt

Inom produktion och industri är polyuretan ett material som är vida känt för sina många användningsområden. Det går att forma och anpassa detta material för att stärka upp hela produktionshallar. I och med att materialet är beständigt mot det mesta, och dessutom tål frekvent slitage, har man med fördel använt detta i sina maskiner. Valsbeläggning med hjälp av polyuretan innebär att man klär hela valsen i en tjock hinna av materialet. Kontaktytan blir då helt ny även om det är samma vals som sitter i maskinen. De många fördelarna som kan räknas upp har gett som resultat att man ofta väljer att valsbelägga även helt nya valsar.

För att effektivt kunna restaurera sina maskiner och ge den extra funktionalitet som krävs, kan man använda sig av Ribbon Flow. Denna teknik är utformad för att fungera bra vid större arbeten. I vissa fall kan det vara omöjligt att transportera de valsar som är föremål för arbetet. I dessa fall kan man anlita en mobil tjänst. På så vis slipper man all den kostnad och tid som krävs för att förflytta delar av maskinerna till en utförare. Tjänsten innebär vidare att man snabbt kan få allting utfört i de egna lokalerna! Detta har välkomnats av många företag som är i behov av att förnya sina valsar. En större vals kan beläggas med upp till 100 kg polyuretan med den senaste tekniken. Det är fullt tillräckligt för att även större produktionshallar skall kunna nå önskad effekt av sin valsbeläggning. Information om den polyuretan som används, samt kontakt för att boka in valsbeläggning finns via hänvisningen.