Bästa robotgräsklipparen

Det finns ett flertal olika tester på robotgräsklippare som går att hitta online. Att köpa en testvinnare brukar innebära att man få en robotgräsklippare av hög kvalité och god funktionalitet. Men kom ihåg att det inte betyder att du köper den bästa klipparen för just dina behov och din trädgård. Vilken som är bäst avgörs främst av hur trädgården ser ut och vilka funktioner som önskas. Börja med att kontrollera den tomt som klipparen förväntas arbeta på. Först och främst hur stor den är eftersom det alltid finns en begränsning för hur många kvadratmeter som en robotgräsklippare förväntas hantera. De minsta kan klara av ett par hundra kvadratmeter medan de största kan klippa över tusen kvadratmeter. Det andra du bör kontrollera på tomten är eventuella lutningar. Har du en plan tomt utan hinder kan de flesta robotgräsklippare klara av att utföra jobbet. Men finns det lutningar bör du kolla upp hur stor lutningen är och om klipparen har den styrkan som behövs för att kunna ta sig upp för dessa.

Förutsättningar för gräsklippare

Är det många hinder i buskar, stenar och smala passager behövs en extra ”smart” klippare. Det är framförallt på detta område som märkena av olika robotgräsklippare skiljer sig. Här finns en fördel att läsa olika tester som oberoende testföretag har gjort. I Sverige brukar exempelvis Aftonbladet, Råd & Rön och Vi i Villa göra riktigt bra tester där man bland annat ställer klipparens smarthet på prov. Det man menar med ”smart” i detta fall är hur gräsklipparen hanterar olika svåra situationer. Kommer den enbart att stanna om ett hinder kommer? Kommer den att försöka hitta vägar runt? Kan den minnas detta inför nästa klippning? De tre punkterna som väger tyngst är därmed yta, lutning och svårighetsgrad. Därtill kommer funktionalitet och användarvänlighet. Vill du exempelvis kunna programmera och styra klipparen via en app? Är det nödvändigt när den ändå ska klippa hela sommaren och känner av när det regnar? Det kan det vara. På några sekunder har du sagt till klipparen att söka sig tillbaka till sitt garage när barnen är på väg ut för att sparka fotboll på baksidan. Via appen kan du även säga till när den ska klippa osv.

Välj bästa robotgräsklippare för din trädgård utifrån vad du behöver. Inte enbart efter tester.