De förbättrar luften på Orust

Orust är ett välkänt semestermål på västkusten tack vare dess närhet till havet, stränderna, fisket och vattenaktiviteterna. Men närheten till havet innebär även ”närhet till fukt”. Ett företag som jobbar mot detta och ”förbättrar luften i Orust” är Amagazon.

Amagozon är ett av väldigt många enmansföretag på Västkusten. Men efterfrågan är stor och enligt Amagozon.se söker de möjlighet till expansion och att därmed kunna bli fler i företaget. Framförallt ligger fokus på lukt- och mögelsanering. Att helt enkelt förbättra luftmiljön – men även skapa förutsättningar så att problemen inte uppstår.

Inspektion är första steget i mögelsanering

Att som privatperson veta om man behöver hjälp med mögelsanering eller inte är inte alltid helt självklart. Detsamma gäller luft- och luktsanering. Många drar sig för att ta tag i problemet vilket ofta bra leder till större insatser senare. Insatser som därmed kan bli betydligt dyrare. Här har företaget valt att gratis erbjuda besiktningar och inspektioner av hem och andra lokaler. Det är oavsett grunden för att kunna ge en korrekt bild och offert.

Att jobba proaktivt och skyddande vid sanering

Att mögelsanering behöver genomföras tyder på dålig ventilation och att fukt kan tränga in. Den enklaste lösningen är generellt att ha en så kallad trygghetsvakt. På Amagozon.se finns två olika modeller där ena är för krypgrund och andra för vind. Två ställen där mögel relativt lätt kan börja ta fart. De anger även att de är ensamma om den tekniska lösning som de erbjuder. Visserligen finns det ett flertal företag i Sverige som erbjuder mögelsanering på Orust finns flera företag med denna tjänst. Det unika är däremot att produkten är ”uteslutande” för att skydda just antingen krypgrunden eller vinden.

Mögelsanering och luftsanering

Mögelsanering handlar till stor del om att förbättra luften och lufttillförseln. Det är därmed till viss del liknande väg som när dålig lukt ska tas bort. Vid luftsanering används däremot ozon som sprids i rummet (eller bilen) som ska saneras. Ozonet binder upp föroreningarna vilket i längden tar bort den illaluktande lukten. Vid större problem kan ombyggnation även behövas genomföras. Det kan exempelvis vara ett tak som byggts på fel sätt vilket innebär att mögel har uppstått. Då räcker det inte med mögelsanering utan taket behöver även till stor del byggas om för att problemet därmed inte ska uppstå igen.