Frågor och Svar – Om sotning

Hur ofta som sotning måste ske beror om det handlar om kökets imkanal, en öppen spis eller en panna. Dessutom kan det avgöras utifrån hur mycket som spisen/pannan används. Ett exempel som nämns av Eld & Ventilation är att värmepannor som är hushållets värmekälla ska ses över minst två gånger per år. Är det däremot en klassisk eldstad kan sotning ske efter ett till tre år. Det viktigaste är att ha en tydlig sotningsplan för att inte glömma bort att utföra detta. En sotningsplan sätts upp av en sotare som efter en genomgång av anläggning kan avgöra hur ofta det måste ske.

Hur fort genomförs en sotning?

Även här beror det på vad som ska kontrolleras. En enkel sotning kan ta ca 30 minuter men ska rökvägarna kontrolleras med hjälp av en rökpatron tar det längre tid. Oavsett vem som utför arbetet kan man som kund fråga vid beställningen hur lång tid det förväntas ta.

Kan jag genomföra sotning själv?

Ja, du får sota själv. Det finns alltså ingen lag som reglerar att enbart företag får utföra denna tjänst. Men för att få göra arbetet måste personen ha ett intyg från kommunen. Ansökan behöver alltså ske varpå man även måste bevisa att man har den kunskap som krävs för att få utföra sotningsarbete. Det handlar då inte enbart om teknik och utförande utan även om säkerhetsaspekten av att jobba på hög höjd. I praktiken innebär detta att extremt få privatpersoner kan utföra sotningen själv på sin bostad eller sitt fritidshus.

Vilka tecken kan man se som visar att sotning bör ske?

Helst ska sotning ske innan tecken uppstår som påvisar att det behöver ske. Men ett tecken kan vara att beläggningar har uppstått på rökkanalerna i så stor utsträckning att det blir svårt att starta elden. Det beror därmed på att luftgenomströmningen blir för liten.

När måste rengöring ske av ventilation?

Det beror både på vad det är för fastighet samt vad de är för ventilation. Exempelvis ska kommersiella fastighet genomföra rengöring en gång var sjätte år. Men är det däremot F-system krävs det en gång vart tredje år. Besök denna sida om eld & ventilation för mer information.