Viktigt med information vid stambyte

Stambyte påverkar en bostadsrättsförening både ekonomiskt och praktiskt. Det är en stor kostnad och under att renovering pågår kommer de boende delvis vara utan badrum. Att ha god information till de boende och styrelsen är därmed A och O. Information som kan förmedlas på flera olika sätt.

Tre exempel från Stambytesgruppen

Stambytesgruppen är en av de största aktörerna i Stockholm som framförallt har stambyte som tjänst till sina kunder. Via deras hemsida visas tre vägar som används för att få ut den information som krävs till boende och styrelsen.

Grundinformation på hemsidan

På hemsidan har Stambytesgruppen valt att dela upp frågorna, mot de boende och mot fastighetsägaren. På varsin sida presenteras de vanligaste förekommande frågorna inom dessa kategorier. De är i sin tur sorterade i underkategorier så som ”tiden under stambyte” och ”tillval”.

Informationsmöte inför att stambyte påbörjas

När fastighetsägaren, eller styrelsen i en BRF, beslutat sig för att anlita ett specifikt företag för stambyte är första steget att ha ett informationsmöte för de boende. Det kan vara i en kvarterslokal eller på annan plats där föreningen generellt har sina möten. Informationsmötet är till för att ge grundläggande information om vad som kommer att ske och hur detta kommer att påverka de boendes boendesituation. Efter en presentation kring tidsplanering och praktiska lösningar finns en god stund för frågor av de boende. Ofta finns en oro för hur boendesituationen ska förändras under den period som stammarna byts ut.

Det är sedan viktigt att löpande information ges ut till de boende från styrelsen. Många gånger kan de boende uppleva att ”inget sker” även om ett stort arbete pågår. Även i dessa lägen är det viktigt att vara transparent med arbetsprocessen.

Information till styrelsen – på ett tidigt stadie

Stambytesgruppen har valt att aldrig ge offert förrän de träffat eventuell kund och på plats gått igenom behovet av renovering. De kommer därmed till styrelsen och går gemensamt igenom vad man förväntas utföra för olika tjänster. Det är även i detta läge som en grundläggande information ges till styrelsen gällande vad stambyte innebär, hur planering kan ske och vad man bör tänka på gällande information till de boende. En förening kan alltså kontakta ett företag som jobbar med stambyte och be dem komma ut för att hålla en presentation för styrelsen. Många styrelser består av lekmän som inte är helt insatta i byggnadstekniska frågor vilket stärker behovet av en grundlig genomgång innan man går vidare i frågan.