Mer bergvärme i landets kyrkor

De gamla historiska kyrkorna i Sverige byggdes från början knappast med ett fokus på miljö, isolering och uppvärmning. I Stockholm finns mängder av gamla stenkyrkor som därmed värms upp med el. Men det kostar och med alternativa värmekällor, och ett större fokus på miljö, börjar bergvärmen komma in i kyrkorummet.

I artikeln ”Dyrt att värma landets kyrkor” framgår det att var tredje kyrka idag värms upp med el. Det är något som flera församlingar börjat tänka över. Ett exempel är församlingen i Ripsa i Nyköping. Här finns flera medeltida kyrkor med historiska värden. Det är enbart en av dessa som värms med annan värmekälla än direktverkande el. Ser man bredare så anger SVT att 50 av de 200 kyrkorna i Strängnäs Stift har direktverkande el. Det är inte bara dåligt för miljön. Med dagens elpriser slår det även hårt mot ekonomin.

Bergvärme är en av många lösningar

Bergvärme för en kyrka kan kosta ett par hundratusen i installation. Det är därmed en stor investering som inte alla kyrkor har råd med. Men i Ripsa har man valt denna väg. Inte minst med tanke på klimatet.

Oljepannan kommer trängas bort

Det är inte bara frivilliga miljöåtgärder som ligger bakom att alternativa energikällor växer. Det finns även förbud. Det kommer exempelvis bli fler som har bergvärme i Stockholm inom kort. Detta eftersom ett budgetförslag från 2018 innebär att fastigheter inte ska få värmas upp av olja efter 2025. De gamla oljepannorna ska helt enkelt fasas ut. Det är ett förbud som därmed både gäller för privatpersoner och företag. Det blir därmed ännu ett steg till att öka efterfrågan på solvärme, ytvärme och bergvärme i Stockholm. Något som i längden kommer minska koldioxidutsläppen rejält. I en intervju till SVT säger en politiker att oljeuppvärmningen står för 230 000 ton utsläpp.

Via energirådgivning ska kommunen erbjuda alternativ. Det gäller exempelvis luftvärmepump, fjärrvärme och yt-, sol-och bergvärme.

Klimatsatsningen är en del av kommunens ”lokala kodioxidbudget”. En budget som har fokus på att minimera utsläppet av koldioxid för att därigenom nå de mål som är uppsatta i Parisavtalet. Första steget är att kartlägga var man är idag och sedan arbeta utifrån det. En satsning som applåderas av de som jobbar med de alternativa energikällorna. Nu blir mer solenergi och bergvärme i Stockholm!

Vill du också skaffa bergvärme, besök bergvarmestockholm.com.