Tillverkningsindustrin

Polyuretan är ett material som blivit otroligt populärt under senare år. Det konkurrerar med såväl metall som naturgummi och har en rad framstående egenskaper. Polyuretan, förkortat PUR, tillverkas genom att man blandar de två materialen polyol och isocyanat i flytande form. Med hjälp av en särskild PU-maskin bildas det sedan en reaktion som blir till polyuretan, kort förklarat. En stor fördel med det här materialet är att det går att tillverka i många olika texturer och hårdheter. Dessutom har PUR otroligt bra vidhäftningsförmåga, något som gör det enkelt att kombinera med bland annat metall, plast och liknande.

Fördelar och egenskaper

Inom industriverksamheter krävs material som är slittåliga. Detta gör PUR till en stor framgång eftersom materialet dels tål låga temperaturer (40- C) och även höga (100 + C). Därtill är det olje- och kemikalieresistent. Den egenskapen är särskilt populär inom bilindustrin eftersom polyuretan även nötningsbeständigt och slagsegt. Jämfört med metall kan polyuretan inte utsättas för korrosion. Då PUR är ganska lättviktigt gör det även att materialet är lättare att hantera än exempelvis metall. Genom att blanda in andra material och substanser under tillverkningsprocessen kan man skapa många typer av produkter i PUR. Några vanliga exempel är dämpare, tätningar och valsar. Tack vare vidhäftningsförmågan kan man ta fram mängder av olika sorters produkter, inte bara inom gruvbranschen utan även inredning. Möbler är ofta stoppade med skummad polyuretan.

Elektriska egenskaper

Förutom att vara beständigt, slitstarkt och ha god vidhäftningsförmåga har polyuretan dessutom elektriska egenskaper. Om man jämför med konkurrerande materialet epoxi kan man variera PUR betydligt mer, det har lägre värmeutveckling när man härdar det och krymper inte lika mycket vid härdning. Generellt sett har polyuretan dessutom betydligt bättre elektrisk genomslagshållfasthet. Epoxi har dock ett par egenskaper som är överlägsna PUR, dessa är att materialet har en lägre vattenabsorption och en högre volymresistivitet.

Skräddarsydda lösningar

I Sverige finns det flera stora aktörer som arbetar med utveckling av polyuretanprodukter. Några exempel är UW Elast, IPAB och Purpartner. Samtliga utvecklad skräddarsydda lösningar för företag inom en rad olika branscher. Många av företagen som tillverkar och utvecklar polyuretanprodukter har även ett starkt miljöfokus och är ISO- och miljöcertifierade.